Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ondersteuningsdienst West

streeft ernaar de kennis over ‘gedrag’ bij onderwijsprofessionals, ouders én kinderen te vergroten. Wij ondersteunen het gedachtegoed van passend onderwijs door zoveel mogelijk kinderen in het reguliere onderwijs de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden. Met als uiteindelijk doel: de best mogelijke kansen voor kinderen creëren zodat zij volop kunnen meedoen in onze samenleving.

 


Ondersteuningsdienst West

Ruishornlaan 29

2162VW Lisse

Tel.: 0252 - 41 42 16