Doelgroep
hier de toelichting op dit filter...
Thema's
hier de toelichting op dit filter...
terug naar zoekresultaten

PBS Positive Behavior Support (NIEUW)

 • Omschrijving

  PBS (Positive Behavior Support) is een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen in het primair onderwijs. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit doel wordt gerealiseerd doordat de leerlingen beter weten wat er in en om school van hen verwacht wordt en zich hiernaar gedragen. Dat lukt hen doordat de volwassenen in en om de school hun verwachtingen uitspreken en op elkaar afstemmen. Deze gezamenlijke verwachtingen leren zij de leerlingen systematisch aan. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin prosociaal en lerenbevorderend gedrag systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen.

   

  Voordeel van de cursus

  PBS biedt eenvoudige, maar doeltreffende methoden om alle medewerkers op school op één lijn te krijgen wat betreft het omgaan met gedrag op het niveau van de school, de klas en individueel. Deze aanpak, zo blijkt uit onderzoek, leidt voor alle leerlingen tot meer effectieve leertijd, een grotere taakgerichtheid van de leerlingen en minder verstoringen in de klas, wat weer leidt tot betere leerprestaties. Leraren ervaren minder werkdruk en meer plezier in hun werk. 

   

  Cursusopzet

  De school krijgt een gecertificeerde PBS-coach van Gedragpunt die het team begeleidt in dit proces. Er zal na een intakegesprek een gedragsteam vanuit de school gevormd worden met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de school. Het gedragsteam komt eens in de 3 á 4 weken bijeen met de coach om onder andere gezamenlijk de 2 studiedagen per jaar voor te bereiden en in te vullen.

   

  Trainer: Mirjam Draijer

   

 • Data/locatie in overleg

   

 • Aanvraag voor "PBS Positive Behavior Support (NIEUW)"

  Naam *
  Organisatie *
  Telefoon *
  E-mail *
  Aanvraag voor
  * verplicht
 • Er zijn geen bestanden bij deze cursus.

Ondersteuningsdienst West

Ruishornlaan 29

2162VW Lisse

Tel.: 0252 - 41 42 16