Doelgroep
hier de toelichting op dit filter...
Thema's
hier de toelichting op dit filter...
terug naar zoekresultaten

School Video Interactie Begeleiding

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   “ Een beeld zegt meer dan 1000 woorden” 

   

  Iedere leerkracht herkent het onbevredigende gevoel dat het wel eens niet lekker loopt met een leerling, een groepje leerlingen of de hele groep. Je bedenkt een plan van aanpak, overlegt met de IB-er, krijgt adviezen van collega’s en onderwijsondersteuners, enz. Soms is die aanpak afdoende, maar het komt ook voor dat bepaalde patronen hardnekkig zijn en dat er een duurzame verandering onvoldoende tot stand komt.

   

  School Video Interactie Begeleiding (SVIB) geeft je als leerkracht de inzichten die nodig zijn om je doelen te bereiken. SVIB richt zich op drie gebieden: Interactie, Klassenmanagement en Didactiek.

  Een sterk klassenmanagement en een optimale wijze van lesgeven bevorderen de communicatie met de groep. Geslaagde communicatie levert een bijdrage aan de preventie van gedragsproblemen en bevordert de positieve sfeer in de groep.

   

  Leerkrachten die begeleid worden middels SVIB zijn doorgaans enthousiast over de werkwijze en de resultaten.  De meeste leerkrachten maken een snel leerproces door en merken dat de veranderingen ook op de lange termijn effectief zijn.

  Jezelf op beeld zien maakt indruk,  maar is niet confronterend doordat de focus vooral ligt op de geslaagde momenten. Door deze aanpak nemen de kwaliteit van het lesgeven, de sfeer in de groep en het zelfvertrouwen van de leerkracht zichtbaar toe.

   

  De begeleiding wordt op locatie gegeven. Een traject omvat een intake, 3 opnames met nagesprek, eindevaluatie. Uitbreiding in overleg. Onze SVIB-ers werken volgens een protocol, die de vertrouwelijkheid waarborgt. De leerkracht is eigenaar van de beelden en bepaalt wie de beelden mogen zien. Van te voren worden ouders op de hoogte gesteld dat er opnamen gemaakt zullen worden in de klas.  Na afloop van het traject worden de beelden gewist.

   

  SVIB kan op een breed terrein in de scholen ingezet worden. Denk bijv. aan:

  • leerkrachten die feedback willen hebben op hun handelen
  • begeleiding van beginnende en herintredende leerkrachten
  • omgang met moeilijke groepen
  • begeleiding van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen
  • implementeren en borgen van onderwijsvernieuwingen
  • vergaderingen effectiever maken door verbetering van communicatie.

   

 • Op locatie, data in overleg af te spreken. 

   

  Kosten: € 100 p.u. (inclusief voorbereiding, reistijd). 

   

 • Aanvraag voor "School Video Interactie Begeleiding"

  Naam *
  Organisatie *
  Telefoon *
  E-mail *
  Aanvraag voor
  * verplicht
 • Er zijn geen bestanden bij deze cursus.

Ondersteuningsdienst West

Ruishornlaan 29

2162VW Lisse

Tel.: 0252 - 41 42 16